تشکیل تیم فوتسال با حضور مدیران و پرسنل شرکت سیماچوب

نوشته شده در یکشنبه, 26 دی 1395 14:00

 

 

شرکت سیماچوب، مهندس ملکیان اقدام به تشکیل تیم فوتسال و تمرین هفتگی پرسنل به منظور تقویت روحیه تیمی و ارتقاء فضای صمیمی و دوستی مابین پرسنل طی چند هفته اخیر نمودند و یکی از اهداف مهم ایشان در این خصوص حفظ سلامتی و تندرستی کلیه نیروهای شاغل شرکت سیماچوب گردد.

گفتنی است که این تیم متشکل از مدیران و پرسنل شرکت سیماچوب بوده که با حضور شخص مهندس ملکیان، یکشنبه هر هفته در سالن آموزش و پرورش  به تمرین و بازی فوتسال می پردازند.

ضمنا در کارخانه نیز تیم فوتسالی توسط پرسنل و کارگران زحمتکش و پرتلاش سیماچوب در سالهای گذشته تشکیل گردید و آنها هر هفته به تمرین و بازی در روزهای سه شنبه می پردازند.