طراحی سایت
دوشنبه 10 مهر 1402.
.

پروژه های تفکیک شده بعداز سال 1387

بیمارستان ها
1)    طراحی وتجهیزسالن همایش مرکزطبی کودکان
2)    طراحي وتجهيزسالن همایش بیمارستان امام رضا (ع)
3)    طراحی وتجهیزسالن بیمارستان بهار لو
4)    طراحی وتجهیزسالن همایش بیمارستان مسیح دانشوری
5)    طراحی وتجهیزسالن همایش بیمارستان امیر اعلم
6)    طراحی وتجهیزسالن آمفی تئاتر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلامشهر
7)    طراحی و تجهیزمبلمان اداری بیمارستان گنجی بوشهر
8)    طراحی و تجهیزمبلمان اداری بیمارستان طالقانی چالوس

بانک ها
1)    طراحی و تجهیز دکوراتیو سالن بانک صادرات گیلان – رشت
2)    طراحي وتجهيزات دكوراتيو سالن همايش موسسه عالي بانكداري
3)    طراحي وتجهيزشعبات بانك تجارت سمنان
4)    طراحي وتجهيزدكوراتيو شعبه بانك توسعه صادرات قزوين
5)    طراحي و تجهيز سالن كنفرانس بانك تجارت سمنان
6)    طراحي وتجهيزدكوراتيو شعبه بانك توسعه صادرات شهركرد
7)    طراحي وتجهيزسالن همايش بانك صادرات همدان
8)    طراحی وتجهیز سالن همایش موسسه مالی واعتباری مهرارومیه
9)    طراحي و تجهيزمبلمان اداري بانك توسعه تعاون

مراکز آموزشی و دانشگا ه ها
1)    طراحي وتجهيزدكوارتيو واحدآموزش وپذيرش دانشگاه علم وصنعت تهران
2)    طراحي وتجهيزسالن همايش وكنفرانس آموزش وپرورش شهرستانهاي استان تهران
3)    طراحي وتجهيزسالن آموزشي دانشكده پيراپزشكي گراش
4)    طراحی وتجهیزسالن آموزش شهرداری منطقه 7 تهران
5)    سالن همایش سازمان فنی و حرفه ای کشور واقع در کیاسر ساری
6)    طراحی و نصب پارتیشن وزارت علوم و فناوری ( شهرک غرب )
7)    طراحي وتجهيزودكوراتيو موسسه فرهنگي علامه مخبردزفولي
8)    طراحي وتجهيزسالن همايش مركزآموزشي بوعلي سينا قزوين
9)    طراحی و اجرای تجهیزات دکوراتیو و صوت و تصویر سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
10)    طراحی و ساخت تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی دانشگاه تربیت معلم تبریز
11)    طراحی و تجهیز دکوراتیو سالن دانشگاه مازندران
12)    طراحي وتجهيزسالن همايش دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
13)    طراحي وتجهيز ملزومات اداري و مبلمان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
14)    طراحي وتجهيز سالن همايش دانشكده نفت وگاز دانشگاه شيراز
15)    طراحي وتجهيز سالن همايش دانشگاه اراك
16)    طراحي وتجهيز سالن همايش دانشگاه خليج فارس بوشهر
17)    طراحي وتجهيزات مبلمان اداري دانشگاه علوم پزشكي بابل
18)    طراحي وتجهيزدكوارتيو سالن كنفرانس دانشگاه علوم پزشكي بابل
19)    طراحي وتجهيزدكوارتيو واحدآموزش وپذيرش دانشگاه علم وصنعت تهران
20)    طراحي وتجهيزدكوراتيو سالن همايش دانشگاه آزاد اسلامي ساري
21)    طراحي وتجهيزدكوراتيو سالن همايش دانشگاه آزاد بناب
22)    طراحي وتجهيزدكوارتيو سالن آمفي تئاتر دانشگاه علوم پزشكي  انوشیروان بابل
23)    طراحي وتجهيزسالن كنفرانس دانشگاه ايلام
24)    طراحي وتجهيز سالن همايش دانشكده منابع طبيعي - دانشگاه تهران(دانشكده اقتصاد)
25)    طراحي وتجهيزسالن همايش دانشگاه آزاد كرمان
26)    طراحي وتجهيزسالن همايش معاونت پژوهشي دانشكده علوم پزشكي قزوين
27)    طراحي وتجهيزسالن همايش دانشگاه علوم پزشكي رشت
28)    طراحي وتجهيزسالن همايش شهيدبابايي دانشكده علوم پزشكي قزوين
29)    طراحي وتجهيزسالن همايش دانشگاه شهيدرجايي
30)    طراحي وتجهيزسالن همايش علوم پزشكي شيراز ساختمان مرکزی
31)    طراحي وتجهيزسالن همايش دانشگاه علوم پزشكي لاکان  رشت
32)    طراحي وتجهيزسالن همايش دانشكده بهداشت دانشگاه جندي شاپوراهواز
33)    طراحی وتجهیزسالن همایش دانشگاه آزاد انار
34)    طراحی وتجهیزسالن دانشگاه دفاع ملی
35)    طراحی وتجهیزسالن همایش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
36)    طراحی وتجهیزسالن همایش دانشگاه جامع امام حسین (ع)
37)    طراحی وتجهیزسالن همایش پردیس علوم پزشکی بوشهر
38)    طراحی وتجهیزسالن همایش دانشگاه ارومیه
39)    طراحی وتجهیزسالن آمفی تئاتر دانشکده اقتصاد شهید چمران اهواز
40)    طراحی وتجهیزسالن همایش دانشگاه علوم پزشکی شیراز نمازی
41)    طراحی وتجهیزسالن همایش دانشگاه مدیریت پزشکی
42)    طراحی وتجهیزسالن همایش دانشگاه ولی عصر (عج ) رفسنجان
43)    طراحی وتجهیزسالن همایش دانشکده مطالعات روابط بین الملل
44)    طراحی وتجهیزسالن دانشکده منابع طبیعی کرج
45)    طراحی وتجهیزسالن دانشگاه علوم پزشکی مشهد
46)    طراحی وتجهیزسالن دانشگاه پیام نور خرم آباد
47)    طراحی وتجهیزسالن همایشدانشکده پرستاری و مامایی
48)    طراحی وتجهیزسالن همایش دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران
49)    طراحی وتجهیزسالن همایش دانشگاه آزاد اسلامی – واحد پرند
50)    طراحی وتجهیزسالن همایش دانشکده اقتصاد  دانشگاه تهران
51)    طراحی وتجهیزسالن همایش دانشگاه شهید رجایی

سینماها
1)    طراحی وتجهیزسالن سینما بهاران
2)    طراحي وتجهيزسالن سينما مجتمع فرهنگي بلال خراسان رضوي

شهرداری ها
1)    طراحی و اجرای تجهیزات دکوراتیو و صوت و تصویر سالن همایش شهرداری محمدیه قزوین
2)    طراحی و تجهیز دکوراتیو سالن شهرداری منطقه 8 کرج
3)    طراحي و تجهيز سالن وحدت شهرداري منطقه 8 تهران
4)    طراحي وتجهيزدكوارتيو سالن آمفي تئاتر سازمان پاركها وفضاي سبزشهرداري تبريز(پارك ائل گلي)
5)    طراحي وتجهيزدكوارتيو سالن لابي شهرداري منطقه 5 شيراز
6)    طراحي وتجهيزمبلمان اداري شهرداري منطقه 7 كرج
7)    طراحي وتجهيزسالن سينما بهاران –شهرداري منطقه 17
8)    طراحي و تجهيز دكوراتيو سالن كنفرانس شهرداري منطقه 14 تهران
9)    طراحي و تجهيز مبلمان اداري ساختمان جديد شهرداري منطقه 14 تهران
10)    طراحي وتجهيزمبلمان اداري شهرداري منطقه20 تهران
11)    طراحي وتجهيزسالن همايش وكنفرانس شهرداري منطقه 5تهران
12)    طراحي وتجهيزسالن همايش شهرداري 2 تبريز
13)    طراحي وتجهيزوسايل پاركي شهرداري منطقه 13 تهران
14)    طراحي وتجهيزسالن همايش شهرداري پرديس
15)    طراحي وتجهيزوسايل پاركي شهرداري منطقه 9 تهران
16)    طراحي وتجهيزوسايل پاركي شهرداري منطقه14 تهران
17)    طراحي وتجهيزسالن همايش شهرداري منطقه 1 تهران
18)    تجهيزوسايل بازي شهرداري منطقه 5
19)    تجهيزوسايل پاركي وبدن سازي شهرداري منطقه 19 تهران
20)    طراحي وتجهيزسالن گرمابه زیبا (شهرداری منطقه 17 )
21)    طراحی وتجهیزسالن همایش مسجد امام حسن مجتبی شهرداری منطقه13 تهران
22)    طراحی وتجهیزسالن همایش سرای محله شریف شهرداری منطقه22 تهران
23)    طراحی وتجهیزمبلمان اداری شهرداری منطقه6 تهران
24)    طراحی وتجهیزبرج روشنایی ومبلمان پارکی ومبلمان اداری شهرداری منطقه21 تهران
25)    طراحی وتجهیز مبلمان اداری شهرداری قرچک
26)    طراحی وتجهیزبرج روشنایی شهرداری منطقه18 تهران
27)    طراحی وتجهیز روشنایی بزرگراههای آزادگان وخرازی شهرداری 22 تهران
28)    طراحی وتجهیز سالن همایش شهداء شهرداری منطقه8 تهران
29)    طراحی وتجهیزسالن همایش فدک شهرداری منطقه 8 تهران
30)    طراحی وتجهیزمبلمان اداری سرای محله شهرداری منطقه 13 تهران
31)    طراحی وتجهیز سالن همایش مجتمع کوثرشهرداری منطقه13 تهران
32)    طراحی وتجهیزسالن آموزش شهرداری منطقه 7 تهران
33)    طراحی وتجهیزفرهنگسرای اندیشه شهرداری منطقه7 تهران
34)    طراحی و تجهیز دکوراتیو و صوت و تصویر سالن همایش شهید آوینی فرهنگسرای بهمن شهرداری منطقه 16 تهران
35)    طراحی و تجهیز مبلمان اداری و دکوراتیو ساختمان اداری بوستان مینیاتور سبز شهرداری تهران سازمان پارکها
36)    نصب و اجرای مبلمان پارکی ( نیمکت و آلاچیق ) پارکهای سطح شهرداری منطقه 3 تهران
37)    نصب و اجرای مبلمان پارکی ( نیمکت و آلاچیق ) پارک¬های سطح شهرداری منطقه 5 تهران
38)    نصب و اجرای روشنایی پارکی ( پایه چراغ ها  و برج های روشنایی با پرژکتور LED ) در پارک¬های سطح شهرداری منطقه 5 تهران
39)    طراحی و تجهیز مبلمان اداری و دکوراتیو ساختمان شهرداری منطقه 2 کرج
40)    طراحی و تجهیز دکوراتیو و صوت و تصویر سالن همایش مسجد الرضا (ع) در شهرداری منطقه 1 تهران
41)    نصب و اجرای مبلمان پارکی ( نیمکت فلزی ) پارک¬های سطح شهرداری منطقه 7 تهران
42)    طراحی و تجهیز دکوراتیو و صوت و تصویر سالن های همایش و کنفرانس ساختمان شهربانو و سالن آموزش ساختمان شماره 2 شهرداری منطقه 3 تهران
43)    طراحی و تجهیز مبلمان اداری و دکوراتیو مراکز فرهنگی و اجتماعی سطح شهرداری منطقه 18 تهران
44)    طراحی و تجهیز سالن همایش سرای محله شریف شهرداری منطقه22 تهران
45)    نصب و اجرای وسایل بازی و کفپوش پارکی پارک های سطح شهرداری منطقه 16 تهران
46)    طراحی و تجهیز مبلمان اداری و دکوراتیو شهرداری منطقه6 تهران
47)    نصب و اجرای برج های روشنایی و مبلمان پارکی و وسایل بازی پارکی شهرداری منطقه21 تهران
48)    طراحی و تجهیز مبلمان اداری و دکوراتیو ساختمان های اداری و سراهای محله شهرداری منطقه 2 تهران
49)    طراحی و تجهیز مبلمان اداری شهرداری قرچک
50)    طراحی و تجهیز وسایل بازی و بدنسازی پارکی و کفپوش پارکی پارک های سطح شهرداری منطقه22 تهران
51)    طراحی و تجهیز مبلمان اداری و دکوراتیو ساختمان های اداری و سراهای محله شهرداری منطقه 3 تهران
52)    طراحی و تجهیزمبلمان اداری و دکوراتیو شهرداری منطقه 21 تهران
53)    نصب و اجرای برج¬های روشنایی شهرداری منطقه18 تهران
54)    طراحی و تجهیز مبلمان اداری و دکوراتیو ساختمان های اداری و سراهای محله شهرداری منطقه 18 تهران
55)    طراحی وتجهیزسالن کنفرانس ساختمان مرکزی شهرداری کل کرج
56)    طراحی وتجهیزسالن کنفرانس شهرداری بوشهر
57)    طراحی وتجهیزسالن شهرداری منطقه 14 تهران
58)    طراحی وتجهیزسالن مجتمع فرهنگی مهتاب شهرداری منطقه 10 تهران
59)    طراحی وتجهیزسالن مانیتورینگ معاونت ترافیک شهرداری منطقه 4
60)    طراحی وتجهیزشهرداری منطقه 15 تهران
61)    طراحی وتجهیزسالن همایش شهرداری پردیس
62)    طراحی وتجهیزسالن همایش سرای محله زعفرانیه شهرداری منطقه 1 تهران
63)    طراحی وتجهیزسالن آمفی تئاترشهرداری منطقه 7 تهران فرهنگسرای اندیشه
64)    طراحی وتجهیزسالن شهرداری منطقه 6 تهران
65)    طراحی وتجهیزسالن همایش قیام دشت (شهرداری منطقه 15 تهران)
66)    طراحی وتجهیزسالن شهرداری لاهیجان

مراکز صدا و سیما
1)    طراحی و اجرای تجهیزات دکوراتیو و صوت و تصویر واحد شبکه خبر سازمان صدا و سیما
2)    طراحی و تجهیز کامل استودیوهای رادیویی و تلویزیونی در سازمان صداوسیما و مراکز استانها
3)    تهیه و تجهیز مبلمان اداری کلیه ادارات زیر مجموعه سازمان صداو سیما در سراسر کشور
4)    طراحی و نصب پارتیشن کلیه مراکز استان ها و ساختمان های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
5)    طراحي و تجهيز سالن همايش مركز موسيقي و سرود سازمان صدا و سيما.
6)    طراحی وتجهیز سالن همایش شبکه قران سازمان صداوسیما
7)    طراحی وتجهیزاستودیو شبکه سحرسازمان صداوسیما
8)    طراحی وتجهیز پارتیشن بندی اموررفاه سازمان صداوسیما
9)    طراحی و تجهیز دكوراتيو کامل سالن همایش¬های بین المللی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

سایر مراکز:
1)    طراحی وتجهیزسالن همایشهای بین المللی تهران (سالن اجلاس سران )
2)    طراحی و اجرای تجهیزات دکوراتیو و صوت و تصویر سالن آمفی تئاتر و کنفرانس ستاد مشترک سپاه
3)    طراحی و تجهیز کامل سالنهای کنفرانس جنبی و بخشی از سالن اصلی اجلاس سران کشورهای اسلامی
4)    طراحی و تجهیز دکوراتیو کامل سالن همایش وزارت امور خارجه
5)    طراحی و تجهیز دکوراتیو سالن فرماندهی نیروهای انتظامی (( ناجا))
6)    طراحی و تجهیز دکوراتیو سالن صنایع هواپیمایی
7)    طراحی و تجهیز دکوراتیو سالن پالایشگاه اصفهان
8)    طراحی و تجهیز دکوراتیو سالن صنایع هوائی شهید بابایی
9)    طراحی و تجهیز دکوراتیو سالن سازمان تامین اجتماعی
10)    طراحی و تجهیز دکوراتیو سالن پژوهشکده وزارت دفاع
11)    مبلمان و تجهیز سالن همایش پژوهشکده اثر سطحی شیراز
12)    تجهیزات پارتیشن بندی و اتاق کنفرانس شورای عالی انقلاب فرهنگی
13)    سالن آمفی تئاتر پارک علم و فناوری خراسان
14)    طراحی و نصب پارتیشن ساختمان دیسپاچینگ اداره برق تهران در 6 طبقه
15)    طراحی و نصب پارتیشن وزارت تعاون
16)    طراحي و تجهيز سالن كنفرانس اداره كل راه وترابري استان گيلان
17)    طراحي وتجهيزمجموعه فرهنگي ، ورزشي چهاردانگه(كارفرما شهرداري چهاردانگه –پيمانكارساختماني شركت ساراتل)
18)    طراحي و تجهيز سالن همايش وزارت علوم بهداشت و درمان ( تهران )
19)    طراحي و تجهيز سالن دبيرخانه مجلس خبرگان ( تهران )
20)    طراحي وتجهيز ساختمان نفت پاسارگاد
21)    طراحي وتجهيز مبلمان اداري وتجهيزات نيروگاه خرمشهر
22)    طراحي وتجهيز سالن همايش ساختمان مديريت اكتشاف شركت نفت
23)    طراحي وتجهيز سالن همايش صنايع دريايي
24)    طراحي وتجهيز سالن همايش شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي
25)    طراحي وتجهيز سالن همايش شركت ملي حفاري نفت ايران
26)    طراحي وتجهيزدكوارتيو سالن همايش مديريت توليدبرق اصفهان
27)    طراحي وتجهيزدكوارتيو سالن همايش آب وفاضلاب شيراز
28)    طراحي وتجهيزدكوارتيو سالن همايش شركت صنعتي آما
29)    طراحي وتجهيزمبلمان اداري سازمان ثبت اسنادكشور
30)    طراحي وتجهيزدكوارتيو سالن آمفي تئاتربيمارستان نيكوكاري تبريز
31)    طراحي وتجهيزدكوارتيو سالن آمفي تئاتراداره كل راه وترابري استان تهران
32)    طراحي وتجهيزدكوارتيو سالن آمفي تئاتراداره كل مديريت ودرمان هرمزگان(تامين اجتماعي بندرعباس)
33)    طراحي وتجهيزدكوارتيو سالن كنفرانس دامپزشكي ايلام
34)    طراحي وتجهيزدكوارتيو سالن آمفي تئاتر فرمانداري گنبد
35)    طراحي وتجهيزدكوارتيو سالن آمفي تئاتر سازمان ميراث فرهنگي تبريز
36)    طراحي وتجهيزمبلمان اداري فرمانداري اسلام آباد غرب
37)    طراحي وتجهيزدكوارتيو سالن آمفي تئاتر شركت ملي گاز تبريز
38)    طراحي وتجهيزسالن همايش نهاد رياست جمهوري
39)    طراحي وتجهيزسالن همايش كميته امدادامام خميني (ره)
40)    طراحي وتجهيزسالن همايش پليس راهورتهران بزرگ
41)    طراحي وتجهيزسالن كنفرانس پليس راهورتهران بزرگ
42)    طراحي وتجهيزسالن كنفرانس شركت مپنا
43)    طراحي وتجهيزسالن كنفرانس ونمازخانه پالايش گازفجر
44)    طراحي وتجهيزسالن همايش توزيع نيروي برق كرمان
45)    طراحي وتجهيزسالن همايش شرکت  شهردارو
46)    طراحي وتجهيزسالن همايش مسكن وشهرسازي بندرعباس
47)    طراحي وتجهيزسالن همايش تامين اجتماعي ساري
48)    طراحي وتجهيزسالن همايش موسسه خيريه وحدت
49)    طراحي وتجهيزسالن هاي جند گانه  همايش وكنفرانس استانداري تهران
50)    طراحي و تجهيز سالن كنفرانس  چند منظوره فرمانداري كرج
51)    طراحي و تجهيز دكوراتيو سالن همايش نيروي انتظامي اروميه
52)    طراحي و تجهيز دكوراتيو اتاقهاي كنترل انرژي اتمي بوشهر
53)    طراحي وتجيهزسالن همايش تبليغات اسلامي سمنان
54)    طراحي وتجهيزسالن همايش دفاع ملي
55)    طراحي وتجهيزسالن همايش پيام نورخرامه
56)    طراحي وتجهيزسالن همايش لادگرشهرداری منطقه 1 تهران
57)    طراحي وتجهيزسالن همايش سپيدارسازه بتن شهرداری منطقه 1 تهران
58)    طراحي وتجهيزسالن همايش مركزتحقيقات مخابرات ايران
59)    طراحي وتجهيزسالن كنفرانس مديريت بحران سمنان
60)    طراحي وتجهيزسالن كنفرانس فرمانداري شاهرود
61)    طراحي وتجهيزسالن كنفرانس اداره كل راه وترابري استان گيلان
62)    طراحي وتجهيزسالن همايش توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي
63)    طراحي وتجهيزسالن كنفرانس نظام مهندسي ايلام
64)    طراحي وتجهيزسالن سينما مجتمع فرهنگي بلال خراسان رضوي
65)    طراحي وتجهيزسالن كنفرانس آب وفاضلاب ساوه
66)    طراحي وتجهيزسالن همايش آتش نشاني شهرقدس
67)    طراحي وتجهيزسالن مديريت بحران استانداري اراك
68)    طراحي وتجهيزسالن همايش حج وزيارت كرج
69)    طراحي وتجهيزسالن همايش حج وزيارت قزوين
70)    طراحي وتجهيزسالن همايش تبليغات اسلامي تهران
71)    طراحي وتجهيز استوديو مانيتورينگ پليس راهورناجا
72)    طراحي وتجهيزسالن بورس گل و گیاه مازندران
73)    طراحي وتجهيزسالن کنفرانس توسعه وگسترش حمل ونقل ریلی کشور
74)    طراحی وتجهیزسالن کنفرانس شرکت سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار
75)    طراحی وتجهیزسالن همایش فولاد ماهان اصفهان
76)    طراحی وتجهیزپارتیشن بندی وزارت امورخارجه
77)    طراحی وتجهیز سالن همایش پادگان نظران
78)    طراحی وتجهیز سالن همایش مجتمع فرهنگی ورزشی کنارک چابهار
79)    طراحی وتجهیزسالن کنفرانس صندوق توسعه ملی
80)    طراحی وتجهیز سالن کنفرانس دیوان محاسبات کشور
81)    طراحی وتجهیز سالن همایش پژوهشکده شیمی
82)    طراحی وتجهیزسالن همایش آب وفاضلاب تهران
83)    طراحی وتجهیز سالن کنفرانس استانداری زنجان
84)    طراحی وتجهیز سالنهای همایش وکنفرانس ولابی پتروشیمی رازی
85)    طراحی وتجهیز مبلمان اداری نهادکتابخانه های عمومی کشور
86)    طراحی وتجهیز سالن کنفرانس ستادمشترک ارتش
87)    طراحی وتجهیز سالن همایش فرماندهی نیروی انتظامی اصفهان
88)    طراحی وتجهیز سالنهای کنفرانس وهمایش امورمالیاتی کل کشور
89)    طراحی وتجهیزسالن ارتباط بامشتری ایران خودرو
90)    طراحی وتجهیزسالن وزارت بهداشت
91)    طراحی وتجهیزسالن شرکت پتروشیمی اروند
92)    طراحی وتجهیزسالن همایش انرزی اتمی بوشهر
93)    طراحی وتجهیزسالن شرکت عمران آذرستان (بانک شهر)
94)    طراحي و تجهيزمبلمان اداري استانداری زنجان (معاونت وبرنامه ریزی ساختمان شماره 2)
95)    طراحی و تجهیز دکوراتیو، صوت و تصویر مرکز پیشگیری مدیریت بحران کردستان
96)    طراحی و تجهیز دکوراتیو، صوت و تصویر مرکز پیشگیری مدیریت بحران انرژی اتمی بوشهر
97)    طراحی و تجهیز دکوراتیو، صوت و تصویر مرکز پیشگیری مدیریت بحران اراک
98)    طراحی و تجهیز مبلمان اداری شرکت توسعه مهر اقتصاد ایرانیان
99)    طراحی و تجهیز سالن همایش دادگستری زنجان
100)    طراحی و تجهیز مبلمان اداری و دکوراتیو شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا
101)    طراحی و تجهیز دکوراتیو و صوت و تصویر سالن های آموزش، حراست و کار پژوهشگاه فضایی ایران
102)    طراحی و تجهیز دکوراتیو و صوت و تصویر سالن های همایش و کنفرانس و ملزومات اداری اندیشکده تاریخ و تمدن اسلامی
103)    طراحی وتجهیزسالن همایش تامین اجتماعی سمنان
104)    طراحی و تجهیز سالن شرکت گاز تبریز
105)    طراحی وتجهیزسالن آمفی تئاتر حوزه علمیه خواهران  قم
106)    طراحی وتجهیزسالن همایش استانداری تهران
107)    طراحی وتجهیزسالن همایش اداره کل ارشاد و معارف اسلامی
108)    طراحی وتجهیزسالن سینما و تئاتر فرهنگسرای جوان کرج
109)    طراحی وتجهیزسازمان زیبا سازی (نگارخانه برگ عمارت عین الدوله)
110)    طراحی وتجهیزسالن پتروشیمی بوعلی
111)    طراحی وتجهیزسالن کنفرانس کتابخانه مرکزی اهواز
112)    طراحی وتجهیزسالن کنفرانس مدیریت سایپا
113)    طراحی وتجهیزسالن کنفرانس لشکر 31 عاشورا شهدای محراب
114)    طراحی وتجهیزسالن کنفرانس مرکز تحقیقات  مخابرات ایران
115)    طراحی وتجهیزسالن کنفرانس پتروشیمی رازی (بندر ماهشهر)
116)    طراحی وتجهیزسالن کنفرانس فرمانداری شاهرود
117)    طراحی وتجهیزسالن آمفی تئاتر شرکت فرود گاه های کل کشور
118)    طراحی وتجهیزشرکت مهندسی نقشینه سازان سپهر سالن" امام زاده احمد میانی"
119)    طراحی وتجهیز سالن همایش و کنفرانس "امامزاده زید بن نوح (ع)"
120)    طراحی وتجهیزسالن مرکز جهاندیدگان خاقانی
121)    طراحی وتجهیزسالن آتش نشانی تهران
122)    طراحی وتجهیزسالن همایش سازمان نظام مهندسی ایلام
123)    طراحی وتجهیزسالن آمفی تئاتر باغ هنر –خانه نقش
124)    طراحی وتجهیزتالار اجتماعی باشگاه فرهنگیان شهرستان گنبد


تمامي حقوق سايت محفوظ است . شرکت سیما چوب 1393
طراحی وب سایت و اجرا توسط رایان